Mannaz
Hant- och hjärtverk

Hant- och hjärtverk

På den här sidan får du en digital blick på mina musikala och visuella skapelser. Jag tror att konstnärskapet framförallt innehåller att stå i förbindelse med det heliga, både inom och omkring mig. Skapandet är ett sätt att uttrycka mig, att hitta en väg utifrån in till mitt inre och sen också att ta fram detta inre igen.

De många smakproven av tekniker och medier som jag har fått under min tid på Waldorfskolan, har gett mig en bred grund därifrån jag kunde börja utforska världen. Detta har lett till en ständig undersökning som sker både inom och utanför mig själv: det är en undersökning av material, medier, ord och tekniker på ena sidan och en undersökning av det som lever och växer inom mig, som vill absolut hitta en väg ut.

Ett hedersomnämnande för Vedic Art känns på plats här, som en klar upplysning till både skapandets och livets flod.

sv_SESvenska