Mannaz
Vedic Art

Vedic Art

Vedisk kommer från det sanskrit ordet veda, som betyder kunskap eller visdom. Baserad på den gamla visdomen som står skriven i vedarna , har den svenske konstnären Curt Källman utvecklat en metod för att skapa utan att intellektet stör dig. Genom 17 väluppbyggda principer, frigör man sig själv från begränsande tankar.

Du målar helt och hållet utifrån dig själv, genom att förbinda dig med den skapande kraften som alla fått med sig sedan födelsen. på så sätt blir målningen ett medium till att återigen komma i kontakt med källan till denna kraften och använda den i båda skapandet och livet.

Låt flödet vägleda dig, vattnet kan vara djupt men tar dig till slut alltid till rätt plats i dig själv och i skapelsen: din plats.

'Någonstans måste vi hitta vår plats i det hela,

annars försöker vi vara någonting annat än det vi är.'

(Gunnar Strandh)

sv_SESvenska